Parama Ukrainai bus renkama Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas būstinėje, balandžio 16,17 dienomis, 13-18 valandomis, adresu Didžioji g. 21, Kėdainiai ( VšĮ „Laiptai į Viltį” patalpose, prie medinės bažnyčios. Įėjimas per šventorių). Ačiū visiems galintiems ir norintiems prisidėti.