Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje atidaryta Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 5-6 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Kryžiaus kelias“. Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė.

Mokiniai tikybos pamokose susipažino su Adelės Dirsytė biografija, kankinystės istorija, tremtyje parašyta maldaknyge „Marija, gelbėk mus“. Susipažinę su Kryžiaus kelio malda, sukūrė Kryžiaus kelio stotis, kurias papuošė augalais iš Adelės Dirsytė tėviškės.