Rugpjūtis

1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei.

3 d. – pirmąjį mėnesio penktadienį meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.  Nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją.

5 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, parapijos ir bažnyčios geradarius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intancijomis.

12 d. –  sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

15 d. –  ŠVČ.  MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ – ŽOLINĖS – atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją, atlaidų dalyvius ir svečius.

16 d. – Šv. Rokas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

19 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojaos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

19 d. – Surviliškio bažnyčioje švenčiami Šv. Roko atlaidai. Atlaidų Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

23 d.minima Baltijos kelio ( Juodojo kaspino) diena. Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus bus aukojamos 18.00 val. Po Šv. Mišių visus norinčius, kultūros centro autobusas veža prie Baltijos kelyje esančio kėdainiečių pastatyto kryžiaus.

24 d. – Šv. Baltramiejus. Nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

26 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val Šv. Mišios aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

26 d. – kaimo parapijose keičiamas Šv. Mišių laikas. 10.30 val. Šv. Mišios bus aukojamos Surviliškio bažnyčioje, 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos Paberžės bažnyčioje. Šv. Mišias aukos Kėdainių dekanas, kun. Norbertas Martinkus. Po Šv. Mišių, 13.00 val. bažnyčioje, koncertuos bažnyčios choras iš Rottenbuch (Vokietija), gros miesto orkestras Schongau ( Vokietija). Kolektyvų meno vadovė ir dirigentė – Kristina Kuzmickaitė.   Renginio metu  ( Paberžėje), nuo 10.00 val. iki 12.00 val. Kėdainių krašto muziejaus gidai ves ekskursijas. Renginio metu Paberžėje vyks Kėdainių dailės mokyklos mokinių darbų paroda.

26 d. – Apytalaukio bažnyčioje Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidai. Atlaidų Šv. Mišios bus aukojamos 13.30 val.