Liko vos kelios  savaitės, kuomet saulėtą ir nerūpestingą vasarą pakeis auksinis ruduo. Todėl simboliškai rugpjūčio viduryje yra švenčiama Žolinė. Tiek katalikų bendruomenėje, tiek visoje visuomenėje rugpjūčio 15 d. yra skelbiama nedarbo diena. Įvairiuose miestuose ir miesteliuose yra aukojamos  Šv. Mišios, vyksta tautiškos  edukacijos, žmonės šoka, linksminasi, skamba muzika. Visi skuba pasidžiaugti paskutiniais vasaros žiedais, užaugintų javų derliumi, įvairių žolynų gausa. Šv. Juozapo parapijos caritas savanoriai, Šeimos centras bei Kėdainių Kolpingo šeima, rugpjūčio 14 d. visą bendruomenę kvietė rišti puokšteles, pinti javų vainikus. Kas namuose, kas mūsų parapijos patalpose su meile dėjo šakelę prie šakelės. Šv. Mišių metu kun. Mindaugas pašventino vaistažoles, gėlynus, tikinčiųjų atsineštas puokštes, gausius derliaus krepšelius ir linkėjo gausių Švč. Mergelės Marijos malonių visiems atlaidų dalyviams.

Ačiū geradariams, kurie pagelbėjo vaistažolėmis, įvairiomis gėlėmis ir žolynais. Ačiū visiems, kurie padėjo darbuotis Švč. Mergelės Marijos garbei: Laimutei, Nijolei, Tėjai ir Orijui, caritas savanoriams ir jų vadovei Linai, choristams, procesijos dalyviams už šiltą bendrystę. Tikimės, kad kunigo šiltas žodis, kiekviena surišta puokštelė surado namus. Linkime, kad visiems visus metus  užtektų duonos, kad namuose žydėtų gėlės, būtų jauku ir šilta. Visiems Dievo palaimos, Švč. Mergelės Marijos globos bei užtarimo.