1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už mokslo metus pradedančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius ir aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. 11 val. Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

8-15 dienomis Šiluvoje vyks didieji Šilinių atlaidai. Kėdainių dekanato diena atlaiduose – 12 diena.

14 d. – Šv. Kryžiaus Išaukštinimas. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

15 d. – Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

16 d.12.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios Sąjūdžio 30-ųjų sukakties metinių proga.

17 d. – 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šiluvos Dievo Motinos draugiją. Po Šv. Mišių draugijos narių agapė.

17 d. – Surviliškio bažnyčioje Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios 12.00 val.

21 d. – Minimas Šv. evangelistas Matas. Šv. Mišios bus aukojamos  8.00 ir 18.00 val.

24 d. – Paberžėje baigiamasis Tėvo Stanislovo festivalio koncertas. 16.00 val. Šv. Mišias aukos J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

24 d. – Apytalaukio bažnyčioje Šv. evangelisto Mato atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios bus aukojamos 13.30 val.

Visą rugsėjo mėnesį raginame tėvelius registruoti vaikus ir jaunimą I Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento priėmimui. Sutvirtinimo sakramentą galima priimti sulaukę 15 metų. Registracija vyks dekanato raštinėje, Radvilų g. 10, Kėdainiai. Su savimi privaloma turėti vaiko gimimo liudijimą ir krikšto pažymą. Sutvirtinamiesiems ir I Šv. Komunijos pažymą.