1 d. – Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos (Naujieji Metai). Maldų už taiką diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. 18.00 val. Šv. Mišių nebus.

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Viešpaties Apsireiškimas ( Trys Karaliai). Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. 17.00 val. – Švč. Sakramento adoracija.18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. Kitos Šv. Mišios – 8.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

8 d. – KRISTAUS KRIKŠTAS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

17 d. – minimas Šv. Antanas, abatas

18-25 dienomis – Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

20 d. – minime Šv. Fabijoną, popiežių, kankinį.

21 d. – minima Šv. Agnietė, mergelė, kankinė.

24 d. – Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, bažnyčios mokytojas.

27 d. – minime pal. Jurgį Matulaitį, vyskupą.

28 d. – Šv. Tomo Akviniečio, kunigo, bažnyčios mokytojo minėjimas.

31 d. – minime Šv. Joną Bosko, kunigą.