Sveikinimai Šv. Kalėdų proga

Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus parapijiečiams linkėjo:

„Kalėdose priimkime iš Viešpaties pagalbą ir gyvenkime kartu, turėdami savo širdyje norą tikėti, mylėti ir niekada neprarasti vilties. Dieviškasis džiaugsmas te išlieka visada mūsų gyvenimuose.“

Parapijos jaunimas pirmąją Šv. Kalėdų dieną gimusį Kūdikėlį sveikino giesmėmis, parapijiečiams ir svečiams įteikė Kėdainių dekanato mokinių kurtus atvirukus, akardionistas Povilas Neliupšis dovanojo nuostabius muzikos kūrinius.

Parapijos informacija