Spalio mėnuo yra skelbiamas Rožinio mėnesiu. Rožinis bus kalbamas kiekvieną darbo dieną, išskyrus pirmadienius – 17.30 val., šeštadieniais – 15.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

Spalio mėnuo taip pat skelbiamas Misijų mėnesiu – „Visą mėnesį katalikų bendruomenių maldos ir geri darbai už misijas.“  

1 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.00 val. – Švč. Sakramento adoracija. 11.30 val. bus kalbamas Rožinis. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už vaikus ir jaunimą, kurie ruošis sakramentams., už parapijos geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis.

4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. 11.30 val. bus kalbamas Rožinis.

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. Prieš Šv. Mišias – 17.00 val. – Švč. Sakramento adoracija, 17.30 val. bus kalbamas Rožinis.

8 d. – minime Švč. Mergelę Mariją Rožinio Karalienę (Rožančinę). Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už parapijos ir bažnyčios darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

15 d. – Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 val. 11.30 va. bus kalbamas Rožinis, 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas, Gyvojo Rožinio kalbėtojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

22 d. – paskelbta Pasaulinė Misijų diena. Meldžiamės už Misijose dirbančius, už atokiausiuose pasaulio vietovėse tarnaujančius. Visose bažnyčiose šią dieną surinktos aukos, skiriamos misijoms.

Primename tikintiesiems, kad kiekvieną penktadienį 17.00 val. , Šv. Juozapo bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Po adoracijos 18.00 val. aukojamos  Šv. Mišios.

Naujovė bažnyčioje :

Gale bažnyčios stovi kortelių skaitytuvas. Virš aparato yra instrukcija kaip juo naudotis. Kai norite paaukoti bažnyčiai neturėdami grynųjų, tai galite padaryti banko kortele.