Sekminių dieną jaunieji parapijos savanoriai organizavo piligriminį žygį jaunuoliams, kurie ruošėsi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Džiugu, kad parapijoje užaugo ir subrendo savanorių komanda, kuri inicijavo žygį, kūrė programą ir ją sėkmingai įgyvendino, dar smagiau, kad maloniai žygyje talkino sutvirtinamųjų tėveliai ir mokytojai. Maldininkai keliavo šv. Jokūbo kelio atkarpa, einančia per Šventybrastį, Šetenius ir Apytalaukį. Piligriminis žygis – paskutinis „sustojimas“ prieš Sutvirtinimo sakramentą. Sekminių rytą piligrimus parapijos bažnyčioje palaimino kunigas Valdas Šidlauskas. Šventybrastyje mokytoja Ledina Marozienė įdomiai supažindino su krašto istorija, savanoriai organizavo apšilimo žaidimus. Visi linksmai nusiteikę, pasiskirstę į septynias komandas pagal Šv. Dvasios dovanas, iškeliavo į Šetenius, kur mūsų laukė Č. Milošo centro vyresnioji specialistė Roma Kožukauskienė ir mums talkinusi mama Alma Sungailienė. Centre pailsėję, pasistiprinę bandelėmis ir atsigaivinę ledais, suorganizavę tradicinį „Klausk drąsiai“ turą, kuriame šį kartą į klausimus atsakinėjo vadovė Zita, iškeliavome Tiskūnų link. Kelias neprailgo, nes kiekvienoje kelio atkarpoje reikėjo atlikti užduotis: galvoti klausimus, žaisti „laikroduką“, melstis „Gailestingumo vainikėlį“, ruoštis Susitaikinimo sakramentui. Trumpai pailsėję Tiskūnuose, pasiekėme Apytalaukio bažnyčią, kur mūsų jau laukė kunigas Valdas, vargoninkė Dagnė, piligrimų tėvai ir močiutės. Prie klausyklos susidarė viltinga eilė, jaunuoliai atsakingai ruošėsi išpažinčiai.

Po Susitaikinimo šventėme Sekminių Šv. Mišias ir žygį baigėme agape, kepdami dešreles, sakydami vieni kitiems komplimentus ir padėkas. Šeštadienį, birželio 3 dieną, Sutvirtinimo sakramentą būriui jaunuolių suteikė Kauno arkivyskupo generalinis vikaras – vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas. Šv. Mišias aukojo vyskupas Saulius Bužauskas, monsinjoras kunigas Artūras Jagelavičius ir Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus. Malonu, kad visus metus mums talkino gėlių salono „Tik gėlės Kėdainiai“ vadovė Vilma Matulionienė ir floristė Indrė Dambrauskienė. Moterys kūrė nuostabias gėlių kompozicijas liturginių švenčių progomis (Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, Sekminių, Sutvirtinimo sakramento šventei). Indrė konsultavo ir vedė įvairius kūrybinius užsiėmimus jaunimui. Vilmai ir Indrei esame dėkingi už neįkainojamą pagalbą bendruomenei. Dėkojame klebonui kunigui Norbertui už materialią paramą ir pagalbą organizuojant žygį, už nuolatinę paskatą pasitikėti Dievu, kunigui Valdui ir Mindaugui už nuoširdų bendradarbiavimą, padrąsinimą ruošiantis Susitaikinimo sakramentui. Šiais metais buvo ypatingai malonu, kad pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui padėjo mamos Alma, Loreta, Elytė, Ramunė, Olga, mums talkino mokytojos Asta, Marija, Ledina, Gražina puikiai su užduotimis susitvarkė savanoriai Austėja, Olivija, Roberta, Joana, Ema, Andrius, Jonas.

Pasiruošimo etapas baigėsi, šventė buvo puiki, tik kirba klausimas, ar subręs Šv. Dvasios dovanų vaisiai, ar jaunuoliai jungsis į katalikiškas bendruomenes? Tai klausimas mums visiems, todėl palydėkim jaunuolius malda ir tikėkim, kad pasėtas grūdas anksčiau ar vėliau sudygs. Dievo palaimos ir Šv. Dvasios dovanų mums visiems.

 Dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė