Kėdainių Šv. Juozapo prapijos jaunimas džiugiai šventė Žolinę

Parapijos jaunieji svanoriai kartu su bendraamžiais iš Šėtos ir Akademijos miestelių, bei Saviečių kaimo džiugiai šventė Žolinę. Jaunimas kartu su Carito savanorėmis, klieriku Martynu, mokytojomis, patarnautojais dvi dienas: gėlių, daržovių ir vaisių kompozicijomis puošė bažnyčią, šventoriuje iš žolynų sukūrė rožinį. Antradienio vakare visi rinkosi į naktinę vigiliją. Programa   prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo dekanas kun. N. Martinkus, rožinio maldai  ir Švč. Sakramento adoracjai vadovavo klierikas Martynas Povylaitis, išpažinčių klausė kun. Mindaugas Alekna. Jaunimas Žolinės  naktį meldėsi, adoravo Švč. Sakramentą, dalyvavo protų mūšyje, skirtame popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, vyko filmų peržiūra. Rugpjūčio 15d. kartu su parapijos bendruomene dėkojo Dievui už gautas malones dalyvaudami  Šv.Mišiose ir procesijoje.

Parapijos informacija